Välkommen till Göte Tak AB

Göte Tak – skolade takläggare.

Certifierade för både eternithantering samt “heta arbeten”.